Alle potentiele vrijwilligers hebben voor aanname een individueel gesprek met bestuurslid die kaderzaken beheert

In dit gesprek komt aan de orde:
-Motivatie van de vrijwilliger om bij GVHeel te komen werken
-Eventuele ervaring van de vrijwilliger
-Het belang dat wij hechten aan een veilig klimaat voor al onze leden en vrijwilligers
-Verplichte aanvraag verklaring omtrent gedrag
-Verplichte ondertekening gedragsprotocol

Alle vrijwilligers werken met een VOG

Alle vrijwilligers ondertekenen voor aanvang van het vrijwilligerswerk het gedragsprotocol