Lidmaatschap aanvragen en contributie

Als u wilt komen sporten bij GVHeel kunt u gewoon op de trainingstijden (vermeldt bij Lessen op deze site) naar de zaal komen en u melden bij de trainers. U mag altijd 3 proeflessen volgen.
U kunt lid worden van GVHeel door een inschrijfformulier bij een van de trainers op te vragen en die vervolgens de volgende les in te leveren. Zolang het inschrijfformulier niet bij de trainers is ingeleverd is uw kind niet verzekerd via onze vereniging. Indien er iets gebeurd dan is dit voor uw eigen verzekering. Na inschrijving krijgt u bericht van de ledenadministratie over de betaling en de start van uw lidmaatschap.

U bent vanaf de dag dat u de eerste echte les volgt contributie verschuldigd. De jaar-contributie voor 1 lesuur per week bedraagt:

 • Voor jeugdleden t/m 16 jaar:     130,-  dit dient in een keer betaald te worden
 • Voor freerun:                             145,-
 • Inschrijfgeld (eenmalig)                 7,50

Bij de peutergym is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een strippenkaart. Hier staan 20 lessen op en kost €70,-

Het inschrijfgeld wordt gelijktijdig met de eerste contributiebetaling geïnd.

Mogelijk komt u in aanmerking voor het jeugdsportfonds. Kijk op hun website voor meer informatie. https://jeugdfondssportencultuur.nl/

Leden die aan twee of meer activiteiten deelnemen krijgen over deze extra activiteiten 12,5% korting. Daarnaast ontvangt elk derde lid (of meer) uit een gezin eveneens 25% korting op de contributie. (met uitzondering van de freerun)

Als nieuw lid van GVHeel ontvangen peuters een T-shirt met clubembleem.

Ons contributie regelement

 • Contributie blijft ten allen tijde verschuldigd tot schriftelijke opzegging van het lidmaatschap via ons emailadres: gvheel1995@gmail.com
 • Het seizoen loopt van 1 september tot 1 juli van het daaropvolgende kalenderjaar.
 • Opzegging van het lidmaatschap kan 2x per jaar: voor 1 januari en voor 1 juli.
 • U krijgt altijd een ontvangstbevestiging terug. Wanneer u dit niet binnen 3 weken gekregen heeft, verstuur de opzegging dan nog eens. Wellicht is de mail niet ontvangen.
 • Mocht u het lidmaatschap per 1 januari opzeggen dan ontvangt u de reeds betaalde contributie over de resterende periode van het seizoen retour.
 • Inschrijfgeld bedraagt éénmalig €7,50
 • De contributie bedraagt voor de jeugd €130,- per jaar in een keer te betalen.
  De contributie voor freerun bedraagt €145,- per jaar.
 • Bij ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de inschrijver zich akkoord met de gestelde voorwaarden en verbindt zich deze na te komen.

Lidmaatschap opzeggen

Wilt u stoppen bij GVHeel? Weet u het heel zeker?

Het opzeggen van uw lidmaatschap van GVHeel is super simpel. Het enige wat u hoeft te doen is dit via de mail (gvheel1995@gmail.com) door te geven. Na ontvangst van uw opzegging krijgt u een bevestiging via de mail. Heeft u na twee weken nog geen respons van ons ontvangen, vragen we u de gegevens opnieuw naar gvheel1995@gmail.com te versturen.

GVHeel hanteert een opzegtermijn van een half jaar. Opzegging dient te worden gedaan vóór 1 januari of 1 september. Overigens vinden de trainers en trainsters het prettig indien u ook hen laat weten dat u niet meer naar de lessen komt. U kunt dit in de les zeggen of contact op nemen met een van de trainers via de website.