Kleutergym

Momenteel is er alleen een wachtlijst. Bij voldoende aanmeldingen zullen wij opnieuw een groep kleutergym starten.

Voor alle kinderen van 4 tot 6 jaar is er iedere zaterdag kleutergymles.

Waarom kleutergymles?

In de kleuterperiode is de ontwikkeling van de motoriek enorm belangrijk. Kleuters gaan vooral bewegend door het leven, de één heel onbevangen, de ander wat onzeker. Het is daarom van belang de kleuters te stimuleren in hun lichamelijke ontwikkeling,  zijn of haar grenzen te leren verleggen, te stimuleren elkaar te helpen en om zelfstandig te werken. Dit alles gebeurt in een veilige omgeving en in gemoedelijke sfeer.

Hoe ziet een les eruit?

De les accenten zullen per kleuter verschillend zijn, gezien de verschillen in ontwikkeling per kind maar voor ieder kind zal er genoeg uitdaging in de lessen zijn. Allerlei vormen van bewegen, spel en spelen komen aan de orde.

We beginnen de les met een warming-up.

Daarna volgt een behendigheidsspel waarin ieder kind op zijn of haar eigen ontwikkelingsniveau kan functioneren.

Voor de les worden de gymtoestellen of parcours klaargezet. We vragen altijd aan de kinderen wat ze zien en wat we ermee kunnen doen, zodat ze de bewegingsmogelijkheden ontdekken maar ook de eventuele gevaarlijke of moeilijke onderdelen herkennen.

We sluiten de les af met een spel, de kinderen krijgen een keuze uit 3 spellen die we al vaker hebben gedaan zodat het herhalingselement aanwezig blijft.