Onze vereniging In veilige en goede handen…

Ook in het vrijwilligerswerk worden grenzen overschreden. Als vereniging vraag je je meteen af, wat kan ik daaraan doen binnen onze vereniging? Het is een lastig en gevoelig onderwerp om aan te pakken. Wij hebben als vereniging onze eigen protocollen over pesten, vrijwilligers en gedragscodes en daarnaast hebben wij voor alle trainers, AC en bestuursleden een VOG aangevraagd en gekregen. Deze protocollen zijn te vinden op onze site.

Ook zijn wij hierin ondersteunt door combinatiefunctionaris van de gemeente Maasgouw, in samenwerking met Henk Claessen, advies & training en Jeugdwerk Limburg.

Het project ‘In veilige handen’ gaf ons handvatten bij het voorkomen van vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals seksueel misbruik. Ook ter voorkoming van ongewenst gedrag zoals pesten, gebruik van geweld en discriminatie.

En omdat wij via de bond KNGU zijn aangesloten bij het NOC*NSF worden wij door hen hierin ook ondersteunt: zij hebben gedragsregels ter voorkoming van seksuele intimidatie opgesteld. Deze regels laten zien hoe trainers, begeleiders en sporters kunnen zorgen voor een veilig en prettig sportklimaat. Ze geven alle partijen houvast bij twijfel over bepaalde situaties of gedragingen en nodigen uit tot nadenken en discussiëren. Het erop toezien dat deze regels worden nageleefd, is de verantwoordelijkheid van de trainer/coach of begeleider. Een overzicht van de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF kunt u op hun site lezen of downloaden.

En dan zijn wij ook een vereniging waar de leden In “Goede Handen” zijn… enige tijd geleden hebben wij meegedaan aan het project van de KNGU: Coach de coach’: goed leren coachen geeft meer voldoening! Dit was een traject wat mensen met hart voor de vereniging opleidt tot coach van de trainers! Coaches en trainers zouden met meer plezier en voldoening voor de groep staan als ze over meer didactische en pedagogische bagage zouden beschikken. Daarom is het verenigingstraject ‘Coach de coach’ opgezet. Dat gaat verder dan het opleiden van één of meerdere trainerscoaches per club. Doel is het creëren van een sociaal veilig, plezierig en ontwikkelingsgericht sportklimaat binnen de vereniging!

 

Uw kinderen, onze leden, zijn dus zover… bij GVHeel In Goede én In Veilige Handen!